MENU
Basisbescherming

Onder basisbescherming valt het beschermen van de vloer, wanden en plafond tegen beschadigingen van binnenuit.

Vloeren
Wanden
Tussenschotten
Plafond
Wielkastbetimmering