MENU
Digitale rittenregistratie

Onze digitale ritre­gi­stratie helpt u nauwkeurige, gebruiks­vrien­de­lijke ritad­mi­ni­stratie bij te houden voor individuele auto’s en poolauto’s terwijl de priva­cy­ge­gevens van de bestuurders worden beschermd.

Webfleet Logbook helpt u:

  • Bestuurders van poolauto’s met unieke bestuur­ders­pro­fielen te beheren
  • Wagen­park­beheer te vereen­vou­digen voor belastingen, het beheersen van kosten en voldoen aan Nederlandse regelgeving
  • Uw werkbe­lasting te verminderen recht­streeks vanaf de kilome­ter­teller van het voertuig1
  • De werkbe­lasting van de bestuurders verminderen met automa­tische registratie van zakelijke en privéritten.
  • Aantonen dat u aan de belas­tings­voor­schriften voldoet met onze Keurmerk-ge­cer­ti­fi­ceerde oplossing
  • De privacy van de bestuurders beschermen als ze bedrijfs­voer­tuigen gebruiken voor persoon­lijke ritten

WAAROM OVERSCHA­KELEN OP DIGITALE KILOME­TER­RE­GI­STRATIE?

Lees meer over hoe u slim belas­ting­aan­gifte kan doen met een digitale kilome­ter­re­gi­stratie zoals WEBFLEET Logbook.

Download de GRATIS Belastinggids 2020

Wat heeft u nodig voor Webfleet Logbook?

            

  1. LINK-voertuigvolgsysteem
  2. Webfleet-abonnement
  3. De mobiele app van Webfleet Logbook

Geautomatiseerde ritregistratie

U kunt de ritrap­porten van WEBFLEET gebruiken voor kilome­ter­ver­goe­dingen en belas­ting­con­troles. Hierdoor verlaagt u uw belastingen en bespaart u geld en tijd op ritad­mi­ni­stratie.

 

Verbeterde gegevens­be­vei­liging voor bestuurders van individuele auto's en poolauto's

Wij nemen privacy van gegevens serieus. Daarom kunnen bestuurders alleen de gegevens van hun eigen ritten zien en hebben bedrijven de mogelijkheid om routes van zakelijke en privéritten te verbergen.

Goedge­keurde ritad­mi­ni­stra­tie-op­lossing

Webfleet Solutions beschikt over het Keurmerk RitRe­gi­stra­tie­Sys­temen. Dit is de enige onafhan­ke­lijke branche­s­tan­daard voor ritre­gi­stra­tie­sys­temen en bestaat uit een lijst technische eisen waaraan een ritre­gi­stra­tie­systeem moet voldoen. Met het keurmerk voldoen wij aan de hoogste eisen met betrekking tot privacy en fraude­be­sten­digheid. Daarnaast zorgt onze ISO 27001 certi­fi­cering voor het hoogste niveau van informatie beveiliging en betrouw­baarheid.

Feedback op rijgedrag

Scores van bestuurders (OptiDrive) zijn beschikbaar op zowel op de PRO Driver Terminal als op de mobiele app van WEBFLEET Logbook. Hierdoor blijven bestuurders veilig en betrouwbaar rijden, en houdt uw bedrijf een goede reputatie.

Gebruiksvriendelijke mobiele app

Bestuurders kunnen hun ritad­mi­ni­stratie bijhouden met de op gebruikers gerichte mobiele app van WEBFLEET Logbook. Onderweg kunnen ze ritgegevens (zoals contact­persoon en reden van de reis) wijzigen, zichzelf toewijzen aan beschikbare voertuigen, de instel­lingen van de kilome­ter­teller aanpassen en feedback op het rijgedrag (OptiDrive) ontvangen.

Nauwkeurige, betrouwbare gegevens

Gegevens van de kilome­ter­teller worden in realtime recht­streeks bijgewerkt vanaf de kilome­ter­teller van het voertuig. Dus als de belas­ting­dienst een verzoek indient, weet u dat uw rapporten betrouwbaar zijn. U kunt op elk moment het ritrapport downloaden in WEBLFEET of op de mobiele app van WEBFLEET Logbook.

Demo aanvragen