MENU
Webfleet Tachograph Manager

De WEBFLEET Tachograph Manager is de betrouwbare alles-in-éé­n-op­lossing waarmee u uw tacho­graaf­ge­gevens kunt downloaden, analyseren en archiveren. Elke stap van naleving vereen­voudigd.

Tachograph Manager helpt u:

  • Maxima­liseer de produc­ti­viteit met geauto­ma­ti­seerde downloads
  • Blijf uw deadlines voor het naleven van regelgeving halen
  • Verminder de stress van inspecties
  • Analyseer hoe goed u de naleving bijhoudt
  • Bescherm uw gegevens op alle punten
  • Houd u aan de regels voor de rijtijden van bestuurders

De belangrijkste functies:

Een geauto­ma­ti­seerd end-to-end proces

Vergeet dure, tijdrovende handmatige downloads. Tachograph Manager automa­ti­seert het proces, van het downloaden van gegevens op afstand tot het archiveren en analyseren van gegevens. Er worden minder proces­kosten en tijd besteed aan het ophalen van de gegevens, zodat u zich kunt concen­treren op uw kernac­ti­vi­teiten.

Blijf flexibel met downloads op afstand

Wanneer de tacho­graaf­ge­gevens van een voertuig worden gedownload, hoeft de bestuurder zich niet op een specifieke locatie te bevinden. Dit houdt uw planning flexibel en uw vracht­wagens op de weg. Als uw tachografen geen externe downloads onder­steunen, kunt u gedownloade gegevens nog steeds handmatig importeren voor archivering en analyses.

Een betrouwbare IT-op­lossing

Wij beheren uw bedrijfs­kaart voor u en bewaren deze in een beveiligd datacenter. Er is geen lokale infra­structuur vereist om gegevens te hosten. Gegevens worden opgeslagen in overeen­stemming met de AVG, zodat u uw plicht kunt vervullen om de privacy van uw werknemers te beschermen.

Duidelijke analyse om u te helpen naleving aan te tonen

Krijg het inzicht dat u nodig heeft met een verschei­denheid aan gedetail­leerde rapporten. Zo geven rapporten over overtre­dingen u een duidelijk overzicht van verwachte boetes en advies over corri­ge­rende maatregelen, terwijl TachoGrade meet hoe goed uw bestuurder voldoet aan de Europese regels voor rijtijden van bestuurders ((EG) nr. 561/2006).

Met Deadline Manager blijft u op schema

Met Tachograph Manager kunt u een groot aantal deadlines in de gaten houden. Met duidelijke categorieën, een overzicht van vervaldata van bestuur­ders­kaarten, downlo­ad­dead­lines voor tacho­graaf­ge­gevens, aanpasbare herin­ne­ringen en nog veel meer, kunt u het risico op boetes en straffen beperken.

Resterende rijtijden

Ontvang met Tachograph Manager Plus dagelijks en wekelijks de resterende rijtijden voor ad-hoc-ver­zending en -planning en realtime meldingen van sociale overtre­dingen. Dit helpt u bij het optima­li­seren van uw planning, het maxima­li­seren van de rijtijden, het voldoen aan de regels voor rijtijden en het beperken van de kans op boetes.

Dagelijkse downloads voor snelle toegang

Wilt u direct toegang tot gegevens voor een maande­lijkse salaris­be­re­kening of omdat een bestuurder het bedrijf verlaat? Tachograph Manager Plus downloadt de gegevens van de bestuur­ders­kaart eenmaal per dag. Op die manier kunt u er zeker van zijn dat u actuele informatie ontvangt.

Download hier de Tachograph Manager datasheet

Wilt u uw bestaande aanbieder van analysediensten behouden dan kunt u ook gebruik maken van Tachoshare.