MENU
Voertuigvolgsysteem

Voertuig volgen

Het voertuig­volg­systeem, of wagen­parkvolg­systeem, verbindt de locatie van uw voertuigen met software die wagen­park­ge­gevens verzamelt. Deze fleet manage­ment-op­lossing laat precies zien hoe lang er wordt gereden en wanneer, waar en hoe uw wagenpark wordt gebruikt.

Webfleet Solutions’s voertuig- en wagen­parkvolg­sys­temen geven de realtime locatie van ieder voertuig in uw wagenpark weer. Zo bent u in staat snel op nieuwe ontwik­ke­lingen in te spelen en slimme, onderbouwde beslis­singen te nemen. Ons voertuig­volg­systeem vertelt u welke werknemer zich het dichtst bij een nieuwe opdracht bevindt en biedt u recht­streekse toegang tot belangrijke informatie over voertuig en rijgedrag zoals snelheids­over­schrij­dingen of hard remmen. Het volgen van voertuigen kan u geld besparen en uw bedrijf efficiënter maken.

Waarom een voertuigvolgsysteem?

  • Weet altijd, in realtime, waar uw voertuigen zich bevinden
  • Ontvang bewijs van levering en krijg inzicht in de bij een klant bestede tijd
  • Bepaal waar u kunt besparen door eerdere ritten te vergelijken
  • Meer transparantie voor uw klanten door het leveren van nauwkeurige ETA’s
  • Reageer sneller op noodgevallen van klanten door de bestuurder met de snelste verwachte aankomsttijd te sturen
  • Bespaar tijd op de administratie en voldoe aan de belastingverplichting met kilometerregistratie

 

Voertuigen in realtime volgen

Of uw bestuurders nu stilstaan of rijden, met WEBFLEET ziet u precies waar ze zijn op de kaart. Dit kan u helpen bij het bewijs van levering en stelt u in staat om de naleving van de richtlijnen voor werktijden te controleren.

Informatieve tracking en tracing

Bepaal waar u kunt besparen door eerdere ritten na te trekken. Ons voertuig­volg­systeem registreert nauwkeurig het aantal uren dat is gewerkt of achter het stuur is doorge­bracht en onthoudt waar ieder voertuig in uw wagenpark gedurende maximaal 90 dagen is geweest. Deze functi­o­na­liteit van het voertuig- en wagen­parkvolg­systeem biedt een direct overzicht van voertuig­be­we­gingen, markeert onregel­ma­tig­heden en brengt bedrijfs­pa­tronen aan het licht.

Directe waarschuwingen

WEBFLEET stuurt direct waarschu­wingen wanneer een voertuig een vooraf bepaald gebied of een geozone in- of uitrijdt.

Betrouwbare kilome­ter­re­gi­stratie met WEBFLEET Logbook

Besteed minder tijd aan admini­stratie met automa­tische registratie van privé en zakelijk gereden kilometers.

Meer informatie>

Kaarten

Kies TomTom-kaarten met zeer nauwkeurige verkeers­in­for­matie, Google Maps met Street View of satel­liet­kaarten

Dashboard en aangepaste rapporten

Verhoog de produc­ti­viteit door het analyseren van bestuur­ders­ge­gevens. Krijg toegang tot een uitgebreide set dashboards en aangepaste rapporten zoals rijtijden, ritge­beur­te­nissen, werktijden, ritrap­porten en veel meer.

Kies het beste voertuigvolgsysteem voor uw bedrijf

  • Basis Instapmodel voertuigvolgsysteem met zelfinstallatie en basisrapporten
  • Geavanceerd Ingebouwd voertuigvolgsysteem met uitgebreide rapportage
  • Expert Ingebouwd voertuigvolgsysteem en Driver Terminal voor navigatie, realtime verkeersinformatie en communicatie met kantoor